Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mulserydssjön (WA40130326)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mulserydssjön (WA40130326)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mulserydssjön (WA40130326)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mulserydssjön (WA40130326)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:34 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6397338
SWEREF99 TM Östlig: 430485

RT 90 2,5 gon V - X: 6400380
RT 90 2,5 gon V - Y: 1382470

WGS84 Latitud: 57.712837309
WGS84 Longitud: 13.833252405

ETRS-89 Latitud: 57.71283
ETRS-89 Longitud: 13.83324

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske 204 Mulserydssjön utlopp
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) 204 Mulserydssjön utlopp
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar 327 Mulserydssjön , mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Nätprovfiske Fisk   Var tionde år 0 -
KEU, Jönköpings län Nätprovfiske Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var tionde år 0 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 0 -
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar Försurning   - 0 -
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar Försurning pH - 0 -
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet - 0 -
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   - 0 -
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor - 0 -
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve - 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning pH 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 0 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 0 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
Operativ övervakningKEU, Jönköpings länFisk