Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Viaredssjön (WA65290953)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Viaredssjön (WA65290953)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Viaredssjön (WA65290953)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Viaredssjön (WA65290953)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:34 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Borås - 1490
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rolfsån - SE106000
Åtgärdsområde
Rolfsån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6397405
SWEREF99 TM Östlig: 367245

RT 90 2,5 gon V - X: 6401200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1319200

WGS84 Latitud: 57.699216972
WGS84 Longitud: 12.7724776357

ETRS-89 Latitud: 57.69921
ETRS-89 Longitud: 12.77247

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar 10.1 Viaredssjön, 0,5 m djup

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2015 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2015 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2003 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2003 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2000 2015
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2001 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 2019 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2015 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 2000 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2001 -
SRK, Lygnern Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LygnernFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, LygnernLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas