Fälgaren, djuphål

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE640350-153470
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fälgaren (WA43329038)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fälgaren (WA43329038)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fälgaren (WA43329038)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fälgaren (WA43329038)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE70071
Åtgärdsområde
Västervik-Loftahammar
Startår
1990
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6402267
SWEREF99 TM Östlig: 582602

RT 90 2,5 gon V - X: 6403500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1534700

WGS84 Latitud: 57.7548868864
WGS84 Longitud: 16.3880428932

ETRS-89 Latitud: 57.75487
ETRS-89 Longitud: 16.38803

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton GU02 Fälgaren, djuphål
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi GU02 Fälgaren, djuphål

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1990 2020

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1990 2020

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Västervik KommunFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas