Fälgaren

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE640365-153670
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fälgaren (WA43329038)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fälgaren (WA43329038)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fälgaren (WA43329038)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fälgaren (WA43329038)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE70071
Åtgärdsområde
Västervik-Loftahammar
Startår
1990
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6402441
SWEREF99 TM Östlig: 584599

RT 90 2,5 gon V - X: 6403650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1536700

WGS84 Latitud: 57.7560749614
WGS84 Longitud: 16.4216565831

ETRS-89 Latitud: 57.75607
ETRS-89 Longitud: 16.42164

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton GU01 Fälgaren
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi GU01 Fälgaren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton   2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1990 2020

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1990 2020

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Västervik KommunFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas