Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Munksjön (WA72189945)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Munksjön (WA72189945)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Munksjön (WA72189945)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Munksjön (WA72189945)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:36 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6403642
SWEREF99 TM Östlig: 450351

RT 90 2,5 gon V - X: 6406450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1402420

WGS84 Latitud: 57,7720878437965
WGS84 Longitud: 14,1653404212807

ETRS-89 Latitud: 57.77208
ETRS-89 Longitud: 14.16533

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Sediment Munksjön
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Vattenkemi Munksjön
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar 373 Munksjön, mitt
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i sediment
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar 405 Munksjön
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar 405 Munksjön
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar 405 Munksjön
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi 405 Munksjön
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk 405 Munksjön
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Munksjön mitt
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Tennorganiska föreningar i sediment Munksjön mitt
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i fisk Munksjön mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar Bottenfauna ASPT Var tredje år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 1997 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk   Tre gånger 2002 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Tre gånger 2002 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Näringsämnen   Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Näringsämnen TOC Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1997 -
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   - 0 -
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve - 0 -
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor - 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 1997 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Tennorganiska föreningar i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2008 2008
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Tennorganiska föreningar i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2008 2008
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   En gång 2006 2006
SCR, Jönköpings län, Screeningundersökningar Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2006 2006
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Sediment Prioriterade ämnen   En gång 2006 2006
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2006 2006
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Sediment Prioriterade ämnen Antracen En gång 2006 2006
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Sediment Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2006 2006
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Vattenkemi Prioriterade ämnen   En gång 2006 2006
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2006 2006
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Prioriterade ämnen   Var tredje år 2006 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 2006 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 2006 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 2006 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 2006 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tredje år 2006 -
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2013 2013
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2013 2013
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2013 2013
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar Försurning   - 0 -
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar Försurning pH - 0 -
KÖ, Jönköpings kommun Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet - 0 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning   12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning pH 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 12 gånger per år 1997 -
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   En gång 2006 2006
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2006 2006
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Sediment Särskilda förorenande ämnen   En gång 2006 2006
EBH-undersökningar, Jönköpings län EBH_Sediment Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2006 2006
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 2006 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 2006 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var tredje år 2006 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 2006 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 2006 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1997 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 2006 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var tredje år 2006 -
SRK, Södra Vätterns tillflöden Metaller och PCB i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Var tredje år 2006 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningarFisk
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningSRK, Södra Vätterns tillflödenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk

Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad