Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Fardumeträsk (WA75219314)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Fardumeträsk (WA75219314)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Fardumeträsk (WA75219314)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Fardumeträsk (WA75219314)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE118117
Åtgärdsområde
Norra Gotland
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6410616
SWEREF99 TM Östlig: 732026

RT 90 2,5 gon V - X: 6410070
RT 90 2,5 gon V - Y: 1684250

WGS84 Latitud: 57.7773964102
WGS84 Longitud: 18.9025078035

ETRS-89 Latitud: 57.77739
ETRS-89 Longitud: 18.90249

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Fardumeträsk
RMÖ Gotlands län, sötvatten Provfiske sjöar i Gotlands län Fardumeträsk
RMÖ Gotlands län, sötvatten Makrofyter i sjöar på Gotland Fardumeträsk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Växtplankton   4 gånger per år 2011 2012
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2011 2014
RMÖ Gotlands län, sötvatten Provfiske sjöar i Gotlands län Fisk   Var femte år 1981 -
RMÖ Gotlands län, sötvatten Provfiske sjöar i Gotlands län Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var femte år 1981 -
RMÖ Gotlands län, sötvatten Makrofyter i sjöar på Gotland Makroalger och gömfröiga växter   En gång 2006 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Näringsämnen   4 gånger per år 2011 2014
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2011 2014
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2011 2014

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ Gotlands län, sötvattenFisk
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve