Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Öresjö (WA21583787)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Öresjö (WA21583787)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Öresjö (WA21583787)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Öresjö (WA21583787)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:32 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Borås - 1490
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Viskan - SE105000
Åtgärdsområde
Viskan
Startår
1994
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6406476
SWEREF99 TM Östlig: 379490

RT 90 2,5 gon V - X: 6410130
RT 90 2,5 gon V - Y: 1331560

WGS84 Latitud: 57,78410
WGS84 Longitud: 12,97324

ETRS-89 Latitud: 57.78408
ETRS-89 Longitud: 12.97323

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag Makrofyter
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar 65s Öresjö, Djupaste punkten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2000 -
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendrag Makrofyter Makrofyter   Var sjätte år 2016 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2000 2010
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1994 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2010 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2011 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2000 -
SRK, Viskan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ViskanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
RMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendragMakrofyter
Operativ övervakningRMÖ, Västra Götalands län, sjöar och vattendragMakrofyter
SRK, ViskanLjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000