Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Botorpsströmmen: Spillen - Spillen (WA51842291)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Botorpsströmmen: Spillen - Spillen (WA51842291)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Botorpsströmmen: Spillen - Spillen (WA51842291)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Botorpsströmmen: Spillen - Spillen (WA51842291)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-01-12 15:57 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Vimmerby - 0884
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Botorpsströmmen - SE71000
Åtgärdsområde
Botorpsströmmen
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6414412
SWEREF99 TM Östlig: 563143

RT 90 2,5 gon V - X: 6415880
RT 90 2,5 gon V - Y: 1515380

WGS84 Latitud: 57,86712
WGS84 Longitud: 16,06433

ETRS-89 Latitud: 57.86711
ETRS-89 Longitud: 16.06432

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi 08STA3553 Spillen utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1979 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1979 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1979 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1979 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1979 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1979 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1979 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1979 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1979 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2011 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2011 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2011 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2011 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Kalmar länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur