Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Försjön (WA11983494)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Försjön (WA11983494)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Försjön (WA11983494)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Försjön (WA11983494)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Aneby - 0604
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Motalaström sydvästra
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6413765
SWEREF99 TM Östlig: 496272

RT 90 2,5 gon V - X: 6416030
RT 90 2,5 gon V - Y: 1448480

WGS84 Latitud: 57.8657503712
WGS84 Longitud: 14.937180099

ETRS-89 Latitud: 57.86574
ETRS-89 Longitud: 14.93716

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar 71 Försjön mitt
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Växtplankton i sjöar 71 Försjön mitt
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Nätprovfiske i sjöar 71 Försjön mitt
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Bottenfauna i sjöar 71 Försjön mitt
RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län Makrofyter i sjöar i Jönköpings län

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1996 -
RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län Makrofyter i sjöar i Jönköpings län Makrofyter   En gång 2004 2004
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Nätprovfiske i sjöar Fisk   Var sjätte år 1996 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1996 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   3 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1995 -
RMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 4 gånger per år 1995 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöarBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningRMÖ, Jönköpings län, Vattenkvalitet i sjöarBottenfauna
Fisk
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve