Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stråken (WA45711096)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stråken (WA45711096)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stråken (WA45711096)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stråken (WA45711096)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Habo - 0643
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Tidan
Startår
1987
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6413478
SWEREF99 TM Östlig: 432771

RT 90 2,5 gon V - X: 6416500
RT 90 2,5 gon V - Y: 1384950

WGS84 Latitud: 57.858132889
WGS84 Longitud: 13.8670924425

ETRS-89 Latitud: 57.85812
ETRS-89 Longitud: 13.86707

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar T-108 Stråken
SRK Tidan Makrofyter T-108 Stråken
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1994 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1994 -
SRK Tidan Makrofyter Makrofyter   En gång 2014 2014
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk   En gång 2004 2004
VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar Nätprovfiske i sjöar, verifierande Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2004 2004

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1987 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK TidanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
Makrofyter
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Operativ övervakningSRK TidanNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve