Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kyrksjön (WA77214261)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kyrksjön (WA77214261)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kyrksjön (WA77214261)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kyrksjön (WA77214261)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Botorpsströmmen - SE71000
Åtgärdsområde
Botorpsströmmen
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6417270
SWEREF99 TM Östlig: 568897

RT 90 2,5 gon V - X: 6418670
RT 90 2,5 gon V - Y: 1521170

WGS84 Latitud: 57.8919300526
WGS84 Longitud: 16.1621325544

ETRS-89 Latitud: 57.89192
ETRS-89 Longitud: 16.16212

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton BO01 Kyrksjön, Odensvi
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi BO01 Kyrksjön, Odensvi

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton   2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1990 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1990 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1990 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2020 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Västervik KommunFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Operativ övervakningKÖ, Kontrollprogram Västervik KommunNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve