Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Landbäcken (WA13397208)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Landbäcken (WA13397208)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Landbäcken (WA13397208)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Landbäcken (WA13397208)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-01-12 16:02 av Länsstyrelsen i Kalmar län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE69070
Åtgärdsområde
Västervik-Loftahammar
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6421556
SWEREF99 TM Östlig: 601347

RT 90 2,5 gon V - X: 6422570
RT 90 2,5 gon V - Y: 1553680

WGS84 Latitud: 57.9242239654
WGS84 Longitud: 16.711084623

ETRS-89 Latitud: 57.92422
ETRS-89 Longitud: 16.71106

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi 08STA3546 Frisksjön utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Försurning pH 2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1983 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2011 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2011 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2011 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2011 -
RMÖ, Kalmar län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Kalmar länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur