Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mjörn (WA92968406)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mjörn (WA92968406)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mjörn (WA92968406)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mjörn (WA92968406)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Alingsås - 1489
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Säveån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6419164
SWEREF99 TM Östlig: 347995

RT 90 2,5 gon V - X: 6423200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1300200

WGS84 Latitud: 57.8883775184
WGS84 Longitud: 12.4360186546

ETRS-89 Latitud: 57.88837
ETRS-89 Longitud: 12.43600

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, profundal ME Mjörn
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar ME Mjörn
SRK, Göta älv, specialundersökningar Växtplankton ME Mjörn
SRK, Göta älv, specialundersökningar Bottenfauna i sjöar, profundal ME Mjörn
SRK, Göta älv, specialundersökningar Provfiske i sjöar ME Mjörn
SRK, Göta älv, specialundersökningar Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre ME Mjörn
Sjöprovfiske i Västra Götalands län Provfiske i sjöar Mjörn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv, specialundersökningar Växtplankton Växtplankton   En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa En gång 2018 2018
Sjöprovfiske i Västra Götalands län Provfiske i sjöar Fisk   En gång 2007 2007
Sjöprovfiske i Västra Götalands län Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2007 2007
Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, profundal Bottenfauna   En gång 2008 2008
Bottenfauna i Västra Götalands län Bottenfauna i sjöar, profundal Bottenfauna BQI En gång 2008 2008
SRK, Göta älv, specialundersökningar Bottenfauna i sjöar, profundal Bottenfauna   En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Bottenfauna i sjöar, profundal Bottenfauna BQI En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Provfiske i sjöar Fisk   En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2018 2018

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 4 gånger per år 2012 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv, specialundersökningar Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre Prioriterade ämnen   En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2018 2018
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Göta älvFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
SRK, Göta älv, specialundersökningarBottenfauna
Fisk
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningSRK, Göta älvLjusförhållandenSiktdjup
SyrgasförhållandenSyrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000