Lönern (pelagialt, djupaste punkten)

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE642348-137005
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lönern (WA85214221)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lönern (WA85214221)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lönern (WA85214221)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lönern (WA85214221)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:30 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Ulricehamn - 1491
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ätran - SE103000
Åtgärdsområde
Ätran
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6420276
SWEREF99 TM Östlig: 417797

RT 90 2,5 gon V - X: 6423480
RT 90 2,5 gon V - Y: 1370050

WGS84 Latitud: 57.9166766075
WGS84 Longitud: 13.6124763037

ETRS-89 Latitud: 57.91666
ETRS-89 Longitud: 13.61246

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Ätran Växtplankton i sjöar 3 Lönern (pelagialt, djupaste punkten)
SRK, Ätran Bottenfauna i sjöar 3 Lönern (pelagialt, djupaste punkten)
SRK, Ätran Sedimentkemi 3 Lönern (pelagialt, djupaste punkten)
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar 3 Lönern (pelagialt, djupaste punkten)
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Lönern (pelagialt, djupaste punkten)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ätran Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1986 -
SRK, Ätran Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1986 -
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton   En gång 2020 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2020 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Klorofyll a En gång 2020 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa En gång 2020 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) En gång 2020 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton En gång 2020 2020
SRK, Ätran Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   Var tredje år 1990 2012
SRK, Ätran Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI Var tredje år 1994 2012
SRK, Ätran Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA Var tredje år 1994 2012

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Ätran Sedimentkemi Näringsämnen   Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Näringsämnen TOC Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Antracen Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Fluoranten Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Prioriterade ämnen Naftalen Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1987 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1987 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1985 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Sedimentkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 2013 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2009 -
SRK, Ätran Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, ÄtranFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, ÄtranLjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenKoppar