Raklången

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE642420-145560
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Raklången (WA93947572)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Raklången (WA93947572)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Raklången (WA93947572)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Raklången (WA93947572)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:14 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Ydre - 0512
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Motalaström sydvästra
Startår
2004
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6422016
SWEREF99 TM Östlig: 503291

RT 90 2,5 gon V - X: 6424200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1455600

WGS84 Latitud: 57.9398632876
WGS84 Longitud: 15.0555991421

ETRS-89 Latitud: 57.93986
ETRS-89 Longitud: 15.05558

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Raklången
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Raklången
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Raklången

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Växtplankton   Var tredje år 2004 2004
RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 2004 2004
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) En gång 2020 2020

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Grumlighet En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Fosfat En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrit En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Försurning   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Försurning pH En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2020 2020
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2020 2020