Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ryven (WA52892197)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ryven (WA52892197)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ryven (WA52892197)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ryven (WA52892197)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE70071
Åtgärdsområde
Västervik-Loftahammar
Startår
1991
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6427039
SWEREF99 TM Östlig: 580807

RT 90 2,5 gon V - X: 6428300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1533200

WGS84 Latitud: 57.9776587805
WGS84 Longitud: 16.3662971875

ETRS-89 Latitud: 57.97765
ETRS-89 Longitud: 16.36628

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton LO03 Ned. Ankarsrum arv, Hållsjön
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi LO03 Ned. Ankarsrum arv, Hållsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton   2 gånger per år 1991 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1991 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1991 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1991 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1991 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1991 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1991 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1991 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1991 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1991 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1991 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1991 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Löst organiskt kol 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1991 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2020 -
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2020 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Västervik KommunFörsurningAlkalinitet
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Operativ övervakningKÖ, Kontrollprogram Västervik KommunVäxtplankton