Ryven, djuphålan i norr

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE642870-153215
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ryven (WA52892197)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ryven (WA52892197)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ryven (WA52892197)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ryven (WA52892197)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE70071
Åtgärdsområde
Västervik-Loftahammar
Startår
1991
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6427427
SWEREF99 TM Östlig: 579753

RT 90 2,5 gon V - X: 6428700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1532150

WGS84 Latitud: 57.9813268796
WGS84 Longitud: 16.3486067687

ETRS-89 Latitud: 57.98132
ETRS-89 Longitud: 16.34860

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton LO02 Ryven, djuphålan i norr
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi LO02 Ryven, djuphålan i norr

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1991 2020

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning   1 gång per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1991 2020

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Kontrollprogram Västervik KommunFörsurningAlkalinitet
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Operativ övervakningKÖ, Kontrollprogram Västervik KommunVäxtplankton