Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Alnäsaträsk (SE642877-169932)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Norra Gotland
Startår
1981
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6429491
SWEREF99 TM Östlig: 746870

RT 90 2,5 gon V - X: 6428770
RT 90 2,5 gon V - Y: 1699320

WGS84 Latitud: 57,93857
WGS84 Longitud: 19,17098

ETRS-89 Latitud: 57.93856
ETRS-89 Longitud: 19.17097

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Alnäsaträsk
RMÖ Gotlands län, sötvatten Bottenfauna i sjöar på Gotland Alnäsaträsk
RMÖ Gotlands län, sötvatten Provfiske sjöar i Gotlands län Alnäsaträsk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Växtplankton   4 gånger per år 2016 2017
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 2016 2017
RMÖ Gotlands län, sötvatten Bottenfauna i sjöar på Gotland Bottenfauna   En gång 2017 2017
RMÖ Gotlands län, sötvatten Bottenfauna i sjöar på Gotland Bottenfauna BQI En gång 2017 2017
RMÖ Gotlands län, sötvatten Bottenfauna i sjöar på Gotland Bottenfauna ASPT En gång 2017 2017
RMÖ Gotlands län, sötvatten Bottenfauna i sjöar på Gotland Bottenfauna MILA En gång 2017 2017
RMÖ Gotlands län, sötvatten Provfiske sjöar i Gotlands län Fisk   annat 1981 -
RMÖ Gotlands län, sötvatten Provfiske sjöar i Gotlands län Fisk Fisk i sjöar (EQR8) annat 1981 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Ljusförhållanden   4 gånger per år 2016 2017
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 2016 2017
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Näringsämnen   4 gånger per år 2016 2017
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 2016 2017
RMÖ Gotlands län, sötvatten Vattenkemiprovtagning i sjöar på Gotland Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 2016 2017