Upp. verum arv, Såduggen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE643052-152940
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Såduggen (WA95249030)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Såduggen (WA95249030)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Såduggen (WA95249030)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Såduggen (WA95249030)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kalmar - 08
Kommun
Västervik - 0883
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE70071
Åtgärdsområde
Västervik-Loftahammar
Startår
1991
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6429213
SWEREF99 TM Östlig: 576982

RT 90 2,5 gon V - X: 6430520
RT 90 2,5 gon V - Y: 1529400

WGS84 Latitud: 57,99786
WGS84 Longitud: 16,30235

ETRS-89 Latitud: 57.99785
ETRS-89 Longitud: 16.30234

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi LO01 Upp. verum arv, Såduggen
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton LO01 Upp. verum arv, Såduggen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning   2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1992 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1991 2020

Biologiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton   2 gånger per år 1991 2020
KÖ, Kontrollprogram Västervik Kommun Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1991 2020