Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Åsjön (WA31039637)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Åsjön (WA31039637)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Åsjön (WA31039637)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Åsjön (WA31039637)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Alingsås - 1489
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Säveån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6429869
SWEREF99 TM Östlig: 348867

RT 90 2,5 gon V - X: 6433900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1301200

WGS84 Latitud: 57,98473
WGS84 Longitud: 12,44388

ETRS-89 Latitud: 57.98472
ETRS-89 Longitud: 12.44387

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Å1 Ålandasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2000 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Göta älvFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Göta älvLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas