Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Nimmern (WA30138293)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Nimmern (WA30138293)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Nimmern (WA30138293)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Nimmern (WA30138293)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:13 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Kinda - 0513
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Stångån
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6433976
SWEREF99 TM Östlig: 546334

RT 90 2,5 gon V - X: 6435650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1498800

WGS84 Latitud: 58.0448808861
WGS84 Longitud: 15.7848777172

ETRS-89 Latitud: 58.04487
ETRS-89 Longitud: 15.78486

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag
Övrig övervakning, Fisk i sjöar, Östergötland Fisk i sjöar Nimmern

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Växtplankton   - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Växtplankton Klorofyll a - 2019 -
Övrig övervakning, Fisk i sjöar, Östergötland Fisk i sjöar Fisk   En gång 1998 1998

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden   - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden   - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Siktdjup - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalkväve - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Fosfat - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Temperaturförhållande   - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans - 2019 -