Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sjötorpasjön (SE644831-136156)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sjötorpasjön (WA45159991)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-07-11 12:42 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Falköping - 1499
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Lidan
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6445685
SWEREF99 TM Östlig: 409447

RT 90 2,5 gon V - X: 6449000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1362000

WGS84 Latitud: 58,14320
WGS84 Longitud: 13,46183

ETRS-89 Latitud: 58.14319
ETRS-89 Longitud: 13.46181

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar 505 Sjötorpasjön
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Växtplankton i sjöar 505 Sjötorpasjön
SRK, Vänerns sydöstra tillflöden, specialundersökningar Makrofyter

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Växtplankton   2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2012 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2012 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2012 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2012 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2012 -
SRK, Vänerns sydöstra tillflöden, specialundersökningar Makrofyter Makrofyter   En gång 2015 2015

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1983 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1983 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger per år 1983 2011
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1983 -