Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Öresjö (WA99224732)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Öresjö (WA99224732)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Öresjö (WA99224732)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Öresjö (WA99224732)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2020-05-29 15:31
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Trollhättan - 1488
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Bäveån - SE109000
Åtgärdsområde
Bäveån
Startår
2019
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6462877
SWEREF99 TM Östlig: 335195

RT 90 2,5 gon V - X: 6467090
RT 90 2,5 gon V - Y: 1287915

WGS84 Latitud: 58,276
WGS84 Longitud: 12,1897

ETRS-89 Latitud: 58.27694
ETRS-89 Longitud: 12.18848

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Kemisk-fysikalisk undersökning SE0A21488000001011 Öresjö, Phoenix
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Mikrobiologisk undersökning SE0A21488000001011 Öresjö, Phoenix

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Kemisk-fysikalisk undersökning Temperaturförhållande   4 gånger per år 2019 -
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Kemisk-fysikalisk undersökning Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 2019 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Kemisk-fysikalisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet   4 gånger per år 2019 -
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Kemisk-fysikalisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet Synlig förorening 4 gånger per år 2019 -
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Mikrobiologisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet   4 gånger per år 2019 -
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Mikrobiologisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet E-coli enligt Badvattendirektivet 4 gånger per år 2019 -
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Mikrobiologisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet Enterokocker enligt Badvattendirektivet 4 gånger per år 2019 -
Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg Mikrobiologisk undersökning Parametrar enligt Badvattendirektivet Cyanobakterier, synliga 4 gånger per år 2019 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet Ja Arbetsmaterial
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet
Natura 2000