Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tåkern (WA77610344)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tåkern (WA77610344)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tåkern (WA77610344)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tåkern (WA77610344)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:12 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Ödeshög - 0509
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6466331
SWEREF99 TM Östlig: 489167

RT 90 2,5 gon V - X: 6468700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1442000

WGS84 Latitud: 58.3377715943
WGS84 Longitud: 14.8149872511

ETRS-89 Latitud: 58.33776
ETRS-89 Longitud: 14.81498

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Annan övervakning, Tåkern, Östergötland Vattenkemi i sjöar Tåkern, Glänås
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Annan övervakning, Tåkern, Östergötland Vattenkemi i sjöar Växtplankton   6 gånger per år 2006 -
Annan övervakning, Tåkern, Östergötland Vattenkemi i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2006 -
Annan övervakning, Tåkern, Östergötland Vattenkemi i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2006 -
Annan övervakning, Tåkern, Östergötland Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 2006 -
Annan övervakning, Tåkern, Östergötland Vattenkemi i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2006 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Annan övervakning, Tåkern, Östergötland Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 2006 -
Annan övervakning, Tåkern, Östergötland Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2006 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) En gång 2016 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk Krom   En gång 2016 -
RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland Miljögifter i fisk PFAS 11   En gång 2016 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningAnnan övervakning, Tåkern, ÖstergötlandVäxtplankton
RMÖ, Miljögifter i fisk, ÖstergötlandPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningAnnan övervakning, Tåkern, ÖstergötlandVäxtplankton