Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Svinstadsjön (WA74476022)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svinstadsjön (WA74476022)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svinstadsjön (WA74476022)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svinstadsjön (WA74476022)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:12 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Linköping - 0580
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Övre Motalaström
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6470153
SWEREF99 TM Östlig: 549550

RT 90 2,5 gon V - X: 6471800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1502450

WGS84 Latitud: 58.3694351345
WGS84 Longitud: 15.8470502659

ETRS-89 Latitud: 58.36942
ETRS-89 Longitud: 15.84703

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Östergötland Makrofyter
RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Svinstadsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Växtplankton   Var tredje år 2012 -
RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 2012 -
RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 2012 -
RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a Var tredje år 2012 -
RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 2012 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Växtplankton   - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Växtplankton Klorofyll a - 2019 -
RMÖ, Makrofyter i sjöar, Östergötland Makrofyter Makrofyter   En gång 2019 2019

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Näringsämnen   Var tredje år 2009 -
RMÖ, Sommarprovtagningen, Östergötland Vattenkemi i sjöar och vattendrag, och växtplankton i sjöar Syrgasförhållanden   Var tredje år 2009 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Syrgasförhållanden   - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden   - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Siktdjup - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalkväve - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Totalfosfor - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen Fosfat - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Temperaturförhållande   - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   - 2019 -
Annat, Projekt Östergötlands län Vattenkemi i sjöar och vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans - 2019 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Sommarprovtagningen, ÖstergötlandVäxtplankton