Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Uddevalla - 1485
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Bäveån - SE109000
Åtgärdsområde
Bäveån
Startår
1973
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6473249
SWEREF99 TM Östlig: 325860

RT 90 2,5 gon V - X: 6477580
RT 90 2,5 gon V - Y: 1278700

WGS84 Latitud: 58,36544
WGS84 Longitud: 12,02295

ETRS-89 Latitud: 58.36542
ETRS-89 Longitud: 12.02294

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar L. Köperödssjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 2 gånger per år 1973 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK BäveånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000