Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lilla Köperödssjön (WA77601454)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Uddevalla - 1485
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Bäveån - SE109000
Åtgärdsområde
Bäveån
Startår
1973
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6473270
SWEREF99 TM Östlig: 325940

RT 90 2,5 gon V - X: 6477600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1278780

WGS84 Latitud: 58,36566
WGS84 Longitud: 12,02430

ETRS-89 Latitud: 58.36565
ETRS-89 Longitud: 12.02429

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Tillopp L. Köperödssjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 6 gånger per år 1973 -
SRK Bäveån Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1973 -