Dättern, mitt mellan botten och yta

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE647820-131220
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Dättern (WA25994650)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Dättern (WA25994650)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Dättern (WA25994650)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Dättern (WA25994650)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:38 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Vänersborg - 1487
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1990
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6474270
SWEREF99 TM Östlig: 359330

RT 90 2,5 gon V - X: 6478200
RT 90 2,5 gon V - Y: 1312200

WGS84 Latitud: 58.3866180399
WGS84 Longitud: 12.5938689535

ETRS-89 Latitud: 58.38661
ETRS-89 Longitud: 12.59386

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar 100 Dättern, mitt mellan botten och yta
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Växtplankton i sjöar 100 Dättern, mitt mellan botten och yta

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Växtplankton   Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton   Vart annat år 2012 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Vart annat år 2012 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Vart annat år 2012 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Vart annat år 2012 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Vart annat år 2012 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC Vart annat år 2012 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Vart annat år 2009 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning   Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning pH Vart annat år 1990 -
SRK Vänerns sydöstra tillflöden Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Vart annat år 1990 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK Vänerns sydöstra tillflödenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK Vänerns sydöstra tillflödenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk

Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad