Skräcklan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE647910-129655
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Dalbosjön (WA49493602)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:38 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Vänersborg - 1487
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1985
Slutår
2005
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6474982
SWEREF99 TM Östlig: 343680

RT 90 2,5 gon V - X: 6479100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1296550

WGS84 Latitud: 58.387699937
WGS84 Longitud: 12.326009769

ETRS-89 Latitud: 58.38769
ETRS-89 Longitud: 12.32600

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv GÄA Göta älv, Skräcklan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Näringsämnen   12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Näringsämnen Järn 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 12 gånger per år 1985 2005
SRK, Göta älv Vattenkemi, Göta älv Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 1985 2005