Stångån, vid mynningen i Roxen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE648010-148940
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stångån: Roxen-Tinnerbäcken (SE647808-148980)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stångån (WA82779798)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stångån (WA82779798)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stångån (WA82779798)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-01-21 16:15 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Linköping - 0580
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Stångån
Startår
1996
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6478293
SWEREF99 TM Östlig: 536407

RT 90 2,5 gon V - X: 6480100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1489400

WGS84 Latitud: 58,44383
WGS84 Longitud: 15,62368

ETRS-89 Latitud: 58.44382
ETRS-89 Longitud: 15.62366

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, Östergötland Kiselalger i rinnande vatten i Östergötland Stångåns mynning
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Bottenfauna, sötvatten Bf17 Stångån, vid mynningen i Roxen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Bottenfauna, sötvatten Bottenfauna   Var tredje år 1996 2006
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Bottenfauna, sötvatten Bottenfauna ASPT Var tredje år 1996 2006
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Bottenfauna, sötvatten Bottenfauna DJ-index Var tredje år 1996 2006
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Bottenfauna, sötvatten Bottenfauna MISA Var tredje år 1996 2006
RMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, Östergötland Kiselalger i rinnande vatten i Östergötland Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, Östergötland Kiselalger i rinnande vatten i Östergötland Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2007 2008
RMÖ, Kiselalger i rinnande vatten, Östergötland Kiselalger i rinnande vatten i Östergötland Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2007 2008