Roxen, mellan Rödudden och Ekängen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE648315-148810
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Roxen (WA61942536)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Roxen (WA61942536)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Roxen (WA61942536)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Roxen (WA61942536)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:12 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Linköping - 0580
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Övre Motalaström
Startår
1996
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6481326
SWEREF99 TM Östlig: 535071

RT 90 2,5 gon V - X: 6483150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1488100

WGS84 Latitud: 58.471176014
WGS84 Longitud: 15.6012567214

ETRS-89 Latitud: 58.47117
ETRS-89 Longitud: 15.60124

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Bottenfauna, sötvatten Bf4 Roxen, mellan Rödudden och Ekängen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Bottenfauna, sötvatten Bottenfauna   Var tredje år 1996 2006
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Bottenfauna, sötvatten Bottenfauna BQI Var tredje år 1996 2006
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Bottenfauna, sötvatten Bottenfauna ASPT Var tredje år 1996 2006
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Bottenfauna, sötvatten Bottenfauna MILA Var tredje år 1996 2006