Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lången (WA68296756)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lången (WA68296756)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lången (WA68296756)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lången (WA68296756)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-12-05 15:23 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Skövde - 1496
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Tidan
Startår
1992
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6486158
SWEREF99 TM Östlig: 425909

RT 90 2,5 gon V - X: 6489294
RT 90 2,5 gon V - Y: 1378954

WGS84 Latitud: 58,5096835300587
WGS84 Longitud: 13,7283797145643

ETRS-89 Latitud: 58.51165
ETRS-89 Longitud: 13.73590

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar T-183 Lången
SRK Tidan Växtplankton T-183 Lången
SRK Tidan Makrofyter T-183 Lången

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1994 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1994 -
SRK Tidan Växtplankton Växtplankton   1 gång per år 2011 -
SRK Tidan Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2011 -
SRK Tidan Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2011 -
SRK Tidan Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2011 -
SRK Tidan Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2011 -
SRK Tidan Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 2011 -
SRK Tidan Makrofyter Makrofyter   En gång 2014 2014

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2011 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1992 -
SRK Tidan Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1992 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK TidanFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
Makrofyter
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton
Operativ övervakningSRK TidanLjusförhållandenSiktdjup
Makrofyter
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
Växtplankton