Östersjön

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE649412-127959
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Östersjön (WA93680525)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Östersjön (WA93680525)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Östersjön (WA93680525)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Östersjön (WA93680525)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:26 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Färgelanda - 1439
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Örekilsälven - SE110000
Åtgärdsområde
Örekilsälven
Startår
1994
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6489788
SWEREF99 TM Östlig: 326551

RT 90 2,5 gon V - X: 6494120
RT 90 2,5 gon V - Y: 1279590

WGS84 Latitud: 58.5140550607
WGS84 Longitud: 12.0222350093

ETRS-89 Latitud: 58.51404
ETRS-89 Longitud: 12.02222

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar V10 Östersjön
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Östersjön
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Östersjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Växtplankton   annat 1994 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a annat 1994 2012
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton   Tre gånger 2012 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Tre gånger 2012 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton Tre gånger 2012 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger Tre gånger 2012 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Klorofyll a Två gånger 2017 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa Tre gånger 2012 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Tre gånger 2012 2018

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Två gånger 2017 2018
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 1994 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup annat 1994 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg annat 1994 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   annat 1994 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas annat 1994 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   annat 1994 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH annat 1994 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet annat 1994 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   annat 1994 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet annat 1994 2012
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Två gånger 2017 2018
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   annat 1994 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve annat 1994 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor annat 1994 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat annat 1997 2012
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Två gånger 2017 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVäxtplanktonundersökningar i Västra Götalands länVäxtplankton
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur