Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Rådanesjön (WA89254738)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Rådanesjön (WA89254738)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Rådanesjön (WA89254738)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2018-10-03 13:42 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Vänersborg - 1487
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Dalbergså och Holmsån
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6490616
SWEREF99 TM Östlig: 332312

RT 90 2,5 gon V - X: 6494878
RT 90 2,5 gon V - Y: 1285363

WGS84 Latitud: 58,5237292168963
WGS84 Longitud: 12,120372816484

ETRS-89 Latitud: 58.52178
ETRS-89 Longitud: 12.12065

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar S3 Rådanesjön
SRK, Dalbergså och Holmsån Växtplankton i sjöar S3 Rådanesjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Växtplankton i sjöar Växtplankton   Var tredje år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 2014 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 2014 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   2 gånger per år 2015 2015
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 2 gånger per år 2015 2015
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2015 2015
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1989 -
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   2 gånger per år 2015 2015
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 2 gånger per år 2015 2015
SRK, Dalbergså och Holmsån Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 2 gånger per år 2015 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Dalbergså och HolmsånFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Dalbergså och HolmsånLjusförhållandenSiktdjup