Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Yttre Bråviken (WA36055104)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2021-01-18 13:00 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Vattenkategori
Kust
Län
Östergötland - 05
Kommun
Norrköping - 0581
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Åtgärdsområde
Nedre Motalaström
Startår
2020
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6498625
SWEREF99 TM Östlig: 601994

RT 90 2,5 gon V - X: 6499650
RT 90 2,5 gon V - Y: 1555250

WGS84 Latitud: 58.6159657809
WGS84 Longitud: 16.7559108345

ETRS-89 Latitud: 58.61596
ETRS-89 Longitud: 16.75589

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Växtplankton   1 gång per år 2020 -
VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2020 -
VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2020 -
VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2020 -
VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2020 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Syrgasförhållanden   1 gång per år 2020 -
VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Ljusförhållanden   1 gång per år 2020 -
VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Näringsämnen   1 gång per år 2020 -
VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2020 -
VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2020 -
VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2020 -
VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2020 -
VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2020 -
VER, Östergötlands län, kust Analys av vattenkemi i kustvattenförekomster Temperaturförhållande   1 gång per år 2020 -