Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bålsjön (WA49628890)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bålsjön (WA49628890)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bålsjön (WA49628890)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bålsjön (WA49628890)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kilaån - SE66000
Åtgärdsområde
Kilaån
Startår
1959
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6508786
SWEREF99 TM Östlig: 593994

RT 90 2,5 gon V - X: 6509910
RT 90 2,5 gon V - Y: 1547370

WGS84 Latitud: 58,7089947157395
WGS84 Longitud: 16,6224783821351

ETRS-89 Latitud: 58.70899
ETRS-89 Longitud: 16.62246

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Bålsjön
VER, sjöar i södermanlands län, fisk Fisk i sjöar Bålsjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton   Var sjätte år 2007 -
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2007 2007
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2007 2007
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2007 2007
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Totalbiomassa En gång 2007 2007
VER, sjöar i södermanlands län, fisk Fisk i sjöar Fisk   En gång 2009 2009
VER, sjöar i södermanlands län, fisk Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2009 2009

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Syrgasförhållanden   1 gång per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Temperaturförhållande   1 gång per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Ljusförhållanden   1 gång per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Försurning   1 gång per år 1959 -
SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund Hydrografi och närsalter Näringsämnen   1 gång per år 1959 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVER, sjöar i Södermanlands län, växtplanktonVäxtplankton
Operativ övervakningVER, sjöar i Södermanlands län, växtplanktonVäxtplankton