Unden 1569 utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE651140-141615
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Edsån (WA13817022)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Edsån (WA13817022)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Edsån (WA13817022)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Edsån (WA13817022)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Karlsborg - 1446
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1996
Slutår
2015
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6508698
SWEREF99 TM Östlig: 462818

RT 90 2,5 gon V - X: 6511400
RT 90 2,5 gon V - Y: 1416150

WGS84 Latitud: 58.716819
WGS84 Longitud: 14.358089

ETRS-89 Latitud: 58.71681
ETRS-89 Longitud: 14.35807

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag 1569 Unden 1569 utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 4 gånger per år 1996 1999
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 4 gånger per år 2000 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 4 gånger per år 2000 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 2000 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 4 gånger per år 2000 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1996 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 4 gånger per år 2010 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 4 gånger per år 2000 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 4 gånger per år 2010 2015
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 4 gånger per år 2010 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve