Stora Trehörningen

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE651200-142800
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Stora Trehörningen (WA70289035)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Stora Trehörningen (WA70289035)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Stora Trehörningen (WA70289035)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Stora Trehörningen (WA70289035)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Laxå - 1860
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1983
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6509440
SWEREF99 TM Östlig: 474655

RT 90 2,5 gon V - X: 6512000
RT 90 2,5 gon V - Y: 1428000

WGS84 Latitud: 58,7243354014937
WGS84 Longitud: 14,5623425700129

ETRS-89 Latitud: 58.72433
ETRS-89 Longitud: 14.56234

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Stora Trehörningen
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar 1520 St Trehörningen mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1983 1994
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1983 1994

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg En gång 1996 1996
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 1 gång per år 2000 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1996 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2000 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1997 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2000 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2000 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2000 2013
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2000 2013

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
TemperaturförhållandeTemperatur