Sannesjön, djuphålan

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE651287-127201
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sannesjön (WA57625606)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sannesjön (WA57625606)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sannesjön (WA57625606)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sannesjön (WA57625606)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:26 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Munkedal - 1430
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Örekilsälven - SE110000
Åtgärdsområde
Örekilsälven
Startår
2003
Slutår
2020
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6508435
SWEREF99 TM Östlig: 318757

RT 90 2,5 gon V - X: 6512871
RT 90 2,5 gon V - Y: 1272016

WGS84 Latitud: 58.6781066096
WGS84 Longitud: 11.8737544752

ETRS-89 Latitud: 58.67810
ETRS-89 Longitud: 11.87374

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Sannesjön Sannesjön, djuphålan
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Sannesjön, djuphålan
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Sannesjön, djuphålan

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Växtplankton   annat 2003 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a annat 2003 2012
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton   Fyra gånger 2011 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Tre gånger 2011 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton Fyra gånger 2011 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger Tre gånger 2011 2018
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Klorofyll a Fyra gånger 2011 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa Fyra gånger 2011 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Planktontrofiskt index (PTI) Fyra gånger 2011 2020
Växtplanktonundersökningar i Västra Götalands län Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Fyra gånger 2011 2020

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   Tre gånger 2011 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas Tre gånger 2011 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet Två gånger 2017 2018
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   annat 2012 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas annat 2012 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 2003 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup annat 2003 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg annat 2003 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Försurning   annat 2003 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Försurning pH annat 2003 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet annat 2003 2012
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning pH Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Järn Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Mangan Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   Tre gånger 2011 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur Tre gånger 2011 2018
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   annat 2003 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve annat 2003 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor annat 2003 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC annat 2003 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit annat 2003 2012
RK, Örekilsälven Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat annat 2003 2012
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium Två gånger 2017 2018
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium Två gånger 2017 2018

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVäxtplanktonundersökningar i Västra Götalands länVäxtplankton
Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningVattenkemisk provtagning i Västra Götalands länNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas