Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Värmlandssjön (WA77080578)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:38 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Mariestad - 1493
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1996
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6511738
SWEREF99 TM Östlig: 423059

RT 90 2,5 gon V - X: 6514920
RT 90 2,5 gon V - Y: 1376410

WGS84 Latitud: 58.7388694185
WGS84 Longitud: 13.6707805123

ETRS-89 Latitud: 58.73886
ETRS-89 Longitud: 13.67078

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Vänern V Torsö

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen   1 gång per år 2001 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 1 gång per år 2011 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 2001 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 2001 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2001 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1996 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 1 gång per år 2011 -
NMÖ, Stora sjöarna Vänern Miljögifter i Abborre Särskilda förorenande ämnen Dioxiner 1 gång per år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Stora sjöarnaPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenIcke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180)
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000