Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bleklången (WA58122237)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bleklången (WA58122237)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bleklången (WA58122237)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bleklången (WA58122237)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:11 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Finspång - 0562
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Finspångsåarna
Startår
1983
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6515393
SWEREF99 TM Östlig: 541509

RT 90 2,5 gon V - X: 6517150
RT 90 2,5 gon V - Y: 1494950

WGS84 Latitud: 58.7765455168
WGS84 Longitud: 15.7178750901

ETRS-89 Latitud: 58.77654
ETRS-89 Longitud: 15.71785

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Växtplankton Ög 15 Bleklången
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Bottenfauna Ög 15 Bleklången
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Vattenkemi Ög 15 Bleklången
Övrig övervakning, Fisk i sjöar, Östergötland Fisk i sjöar Bleklången

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Växtplankton Växtplankton   4 gånger per år 1996 -
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 4 gånger per år 1996 -
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 1996 -
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1996 -
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Bottenfauna Bottenfauna BQI 1 gång per år 1996 -
Övrig övervakning, Fisk i sjöar, Östergötland Fisk i sjöar Fisk   En gång 2006 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Vattenkemi Temperaturförhållande   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Vattenkemi Ljusförhållanden   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Vattenkemi Näringsämnen   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Vattenkemi Försurning   4 gånger per år 1983 -
RMÖ, Trendsjöar, Östergötland Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1983 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Trendsjöar, ÖstergötlandBottenfauna
Växtplankton
Operativ övervakningRMÖ, Trendsjöar, ÖstergötlandVäxtplankton