Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vänern - Mariestadssjön (WA47011330)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vänern - Mariestadssjön (WA47011330)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vänern - Mariestadssjön (WA47011330)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vänern - Mariestadssjön (WA47011330)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:38 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Mariestad - 1493
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6515125
SWEREF99 TM Östlig: 434583

RT 90 2,5 gon V - X: 6518170
RT 90 2,5 gon V - Y: 1387980

WGS84 Latitud: 58.77118304
WGS84 Longitud: 13.8688331702

ETRS-89 Latitud: 58.77117
ETRS-89 Longitud: 13.86883

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar M2 Mariestadsfjärden
SRK, Mariestadsfjärden Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral M2 Mariestadsfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Växtplankton   5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna   1 gång per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral Bottenfauna BQI 5 gånger per år 1982 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 5 gånger per år 2010 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 5 gånger per år 1994 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Försurning   5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Försurning pH 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 5 gånger per år 1982 -
SRK, Mariestadsfjärden Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 5 gånger per år 1982 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, MariestadsfjärdenBottenfauna
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, MariestadsfjärdenBottenfauna
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000