Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Viksjön (WA57947481)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Viksjön (WA57947481)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Viksjön (WA57947481)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Viksjön (WA57947481)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1975
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6518359
SWEREF99 TM Östlig: 505536

RT 90 2,5 gon V - X: 6520550
RT 90 2,5 gon V - Y: 1459000

WGS84 Latitud: 58.805144
WGS84 Longitud: 15.095822

ETRS-89 Latitud: 58.80514
ETRS-89 Longitud: 15.09581

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Viksjön Viksjön
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i fisk Viksjön Viksjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1975 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1975 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 1975 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1975 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1976 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1976 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i fisk Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1975 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1975 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1975 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1975 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1976 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1975 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1975 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1975 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1975 1987
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1975 1987