Viksjön utlopp

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652115-145890
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Viksjön (WA57947481)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Viksjön (WA57947481)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Viksjön (WA57947481)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Viksjön (WA57947481)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1975
Slutår
1975
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6518933
SWEREF99 TM Östlig: 505484

RT 90 2,5 gon V - X: 6521125
RT 90 2,5 gon V - Y: 1458955

WGS84 Latitud: 58.810301
WGS84 Longitud: 15.094938

ETRS-89 Latitud: 58.81029
ETRS-89 Longitud: 15.09493

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 6465 Viksjön utlopp
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Viksjön utlopp Viksjön utlopp

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   4 gånger per år 1975 1975
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 4 gånger per år 1975 1975
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 1975 1975
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1975 1975
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger per år 1975 1975
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger per år 1975 1975
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger per år 1975 1975
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 4 gånger per år 1975 1975
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger per år 1975 1975
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger per år 1975 1975
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   4 gånger per år 1975 1975
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   4 gånger per år 1975 1975
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   4 gånger per år 1975 1975
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 4 gånger per år 1975 1975