Långsjön104 mitt

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE652505-143560
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Långsjön (WA65391136)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Långsjön (WA65391136)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Långsjön (WA65391136)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mullsjöån, Långsjön till Dohnaforsån (WA54481820)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2017-10-20 13:57 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1986
Slutår
1991
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6522574
SWEREF99 TM Östlig: 482094

RT 90 2,5 gon V - X: 6525050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1435600

WGS84 Latitud: 58,84267
WGS84 Longitud: 14,68975

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Långsjön104 mitt

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   12 gånger per år 1986 1991
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1986 1991
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1986 1991
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1986 1991
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   12 gånger per år 1986 1991
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 12 gånger per år 1986 1991
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1986 1991