Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vättern - Kärrafjärden (WA55495445)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vättern - Kärrafjärden (WA55495445)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vättern - Kärrafjärden (WA55495445)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vättern - Kärrafjärden (WA55495445)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1975
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6523328
SWEREF99 TM Östlig: 499028

RT 90 2,5 gon V - X: 6525600
RT 90 2,5 gon V - Y: 1452550

WGS84 Latitud: 58.849812
WGS84 Longitud: 14.983168

ETRS-89 Latitud: 58.84980
ETRS-89 Longitud: 14.98315

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 8409 Kärrafjärden
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar 1270 Kärrafjärden
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Nätfiske i sjöar 1270 Kärrafjärden
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i fisk 1270 Kärrafjärden
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment 1270 Kärrafjärden
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar 1270 Kärrafjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton   1 gång per år 1988 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 1988 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 1988 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton 1 gång per år 1996 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Nätfiske i sjöar Fisk   Var sjätte år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Nätfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) Var sjätte år 2000 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i fisk Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2000 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 1986 1986
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1986 1986
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1976 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger per år 1976 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1975 1996
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1994 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1976 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 2010 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var sjätte år 2010 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 2010 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 2010 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1975 1996
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Operativ övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve