Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Vättern - Alsen (WA37140665)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Vättern - Alsen (WA37140665)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Vättern - Alsen (WA37140665)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Vättern - Alsen (WA37140665)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:28 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1986
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6523598
SWEREF99 TM Östlig: 496526

RT 90 2,5 gon V - X: 6525900
RT 90 2,5 gon V - Y: 1450050

WGS84 Latitud: 58.852221
WGS84 Longitud: 14.939797

ETRS-89 Latitud: 58.85221
ETRS-89 Longitud: 14.93979

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 8408 Alsen Edö
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag 1349 Alsen Edö
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag 1349 Alsen Edö

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 2000 2016
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 2000 2016
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2000 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 1986 1986
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1986 1986
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2000 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 2000 -