Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Grytsjön (WA91008692)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Grytsjön (WA91008692)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Grytsjön (WA91008692)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Grytsjön (WA91008692)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Svartån till Hjälmaren
Startår
1979
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6524783
SWEREF99 TM Östlig: 479568

RT 90 2,5 gon V - X: 6527290
RT 90 2,5 gon V - Y: 1433100

WGS84 Latitud: 58.862394
WGS84 Longitud: 14.645785

ETRS-89 Latitud: 58.86238
ETRS-89 Longitud: 14.64577

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Grytsjön261 utlo
NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen Metaller och organiska miljögifter i Gädda, sötvatten 5409 Grytsjön
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 5409 Grytsjön261 utlo
RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Grytsjön261 utlo

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Provfiske, Örebro län Mörtkontrollfiske i sjöar Fisk   Var tolfte år 1980 2003

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 1979 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1979 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   Var tionde år 1982 -
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tionde år 1982 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   En gång 2008 2008
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2008 2008
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2008 2008
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1979 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1979 -
NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen Metaller och organiska miljögifter i Gädda, sötvatten Prioriterade ämnen   1 gång per år 2012 -
NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen Metaller och organiska miljögifter i Gädda, sötvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1 gång per år 2012 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 1979 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 1979 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1979 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2015 -
KEU, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2015 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Örebro länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnenPrioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar