Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Åmmelången (WA60378929)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Åmmelången (WA60378929)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Åmmelången (WA60378929)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Åmmelången (WA60378929)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 11:27 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Vättern
Startår
1975
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6526700
SWEREF99 TM Östlig: 500937

RT 90 2,5 gon V - X: 6528950
RT 90 2,5 gon V - Y: 1454500

WGS84 Latitud: 58.880093
WGS84 Longitud: 15.01626

ETRS-89 Latitud: 58.88008
ETRS-89 Longitud: 15.01625

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 6476 Åmmelången
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Åmmelången
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Åmmelången
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar 1150 Åmmelången
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar 1150 Åmmelången
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment 1150 Åmmelången

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2017 2017
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Växtplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa En gång 2017 2017
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 1989 1989
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 1989 1989
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a En gång 1989 1989

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2017 2018
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1976 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 1 gång per år 1976 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 1975 1996
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 1986 1986
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1986 1986
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1975 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2017 2018
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1994 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Torrsubstans, TS Var sjätte år 1990 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest Var sjätte år 2010 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödförlust Var sjätte år 2010 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 2010 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Metaller i sjösediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 2010 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 1975 1996
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1997 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1975 -
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2017 2018
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2017 2018
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1975 -
SRK, Norra Vätterns tillrinningsområde Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1976 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Norra Vätterns tillrinningsområdeFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH