Långsjön35

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE653088-146216
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Brofallsbäcken/Bastubäcken till inloppet i Örgaveln (WA42286513)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Brofallsbäcken/Bastubäcken till inloppet i Örgaveln (WA42286513)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Brofallsbäcken/Bastubäcken till inloppet i Örgaveln (WA42286513)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Brofallsbäcken/Bastubäcken till inloppet i Örgaveln (WA42286513)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-02 14:11 av Länsstyrelsen i Örebro län
Vattenkategori
Sjö
Län
Örebro - 18
Kommun
Askersund - 1882
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Finspångsåarna
Startår
1975
Slutår
2016
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6528721
SWEREF99 TM Östlig: 508570

RT 90 2,5 gon V - X: 6530880
RT 90 2,5 gon V - Y: 1462160

WGS84 Latitud: 58.898161
WGS84 Longitud: 15.148734

ETRS-89 Latitud: 58.89815
ETRS-89 Longitud: 15.14872

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda 6560 Långsjön35
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar 18STA671035 Långsjön35

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   annat 1975 2016
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg annat 1975 2016
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen   En gång 1987 1987
RMÖ, Kvicksilver i gädda, Örebro län Kvicksilver i gädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 1987 1987
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   annat 1975 2016
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet annat 1975 2016
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning   annat 1975 2016
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning pH annat 1975 2016
RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet annat 1975 2016